Eli Lilly & Company

Ühendades hoolivuse teadusega, et parandada inimeste elu kogu maailmas.

Eli Lilly and Company on tegutsenud 140 aastat. Ülemaailmse, teaduslikule uurimistööle pühendunud ettevõtte, asutas kolonel Eli Lilly Indianapolises, Indianas, USA kesk-lääneosas 1876. aastal.  38-aastane apteeker ja USA kodusõja veteran ei olnud rahul tolleaegsete ebakvaliteetsete ja sageli ebaefektiivsete ravimitega, mistõttu andis ta endale ja ühiskonnale lubaduse:

  • Ta asutab ettevõtte, mis toodab ainult kõrgekvaliteedilisi ravimeid.
  • Tema ettevõte töötab välja ravimeid, mida väljastatakse ainult arsti, mitte rändkaupmeeste, soovitusel.
  • Lilly ravimid põhinevad uusimal tehnoloogial.

  
Kuigi äri õitses, ei olnud kolonel Lilly rahul toodete kvaliteedikontrolli traditsiooniliste meetoditega. 1886. aastal palkas ta ettevõttesse täiskohaga teadlasena tööle noore keemiku, kes teostaks ja parandaks uusimate tehnoloogiate abil kvaliteedikontrolli. Koos pandi alus Lilly traditsioonile: pühendumusele, mis esmalt keskendus olemasolevate toodete kvaliteedile ning hiljem laienes uute senisest paremate toodete ja raviviiside väljatöötamisele ja arendamisele.

  • Lilly nimi on lubadus. Punases kirjas, meie asutaja allkirjast tuletatud tänapäevane kujutis, on Lilly uhket minevikku ja põnevat tulevikku tähistav märk. Meie lubadus on lihtne: Lilly ühendab hoolivuse teadusega, et parandada inimeste elu kogu maailmas.

     

Meie ajaloo tähtsad verstapostid

Siin on märgitud vaid mõned aastaarvud, mis  tähistavad ravimi kättesaadavuse algusaegu USAs ja ei pruugi vastata ravimite reaaalsele kättesaadavuse aegadele maailma teistes riikides.

1876:  Eli Lilly asutatakse Indianapolises, Ameerika Ühendriikides.

1922:  Lilly teadlased teevad koostööd teadlastega Toronto Ülikoolist Kanadas, et arendada insuliin masstootmisesse.

1923:  Esimene läbimurre patsientide jaoks saabub Lilly poolt toodetud maailma esimese kaubanduslikult kättesaadava insuliiniga sel ajal veel surmaga lõppeva diabeedi raviks.

1943:  Lilly on üks esimesi ettevõtteid, kes alustab penitsilliini, maailma esimese antibiootikumi, masstootmisega, mis tähistab võidukäiku nakkushaiguste üle.

1979:  Lilly toob turule tsefalosporiinide hulka kuuluva antibiootikumi (ravim nakkushaiguste vastu), millest saab maailma enimmüüdud suukaudne antibiootikum.

1982:  Lilly toob turule maailma esimese rekombinantse DNA tehnoloogia abil toodetud iniminsuliini. Iniminsuliin on identne inimese kehas toodetud insuliiniga, kuid tehtud laboris. Enne iniminsuliini oli insuliin loomset päritolu. Iniminsuliin tähistas tähelepanuväärseimat diabeedialast läbimurret alates 1920.-ndatest aastatest.

1987:  Lilly toob turule fluoksetiini, esimese uude ravimiklassi, serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI) hulka kuuluva ravimi, mida kasutatakse kliinilise depressiooni raviks.

1996:  Lilly toob turule skisofreenia, raske vaimuhaiguse korral kasutatava ravimi olansapiini ja kõhunäärme- ning mitteväikerakulise kopsuvähi ravimi gemtsitabiini.

2002:  Lilly ja tema partnerettevõte Icos toovad turule ravimi erektsioonihäireteravimi tadalafiili.

2004:  Lilly toob turule atomoksetiini, uue ravimi ADHD raviks. ADHD on seisund, mida iseloomustab tähelepanuhäire, impulsiivsus ja hüperaktiivne käitumine.

2005:  Lilly toob turule depressiooniravimi duloksetiini.

2009:  Lilly toob turule prasugreeli, mis on ravim trombootiliste kardiovaskulaarsete sündmuste (kaasa arvatud stendi tromboos) raviks patsientidel, kellel on äge koronaarsündroom ja kellele tehakse arterite avamise protseduur, mida nimetatakse perkutaanseks koronaarinterventsiooniks (PKI).

2013:  Lilly on teinud 25 aastat uuringuid dementsuse vallas ja seadnud eesmärgiks 2025. aastaks muuta Alzheimer’i tõbi maailmas välditavaks haiguseks.