Lilly Euroopas

Lillyl on olnud märkimisväärne roll ravimitootjana Euroopas aastast 1934 kui Ühendkuningriigis asutati esimene Lilly filiaal.


• Lilly on viimase 10 aasta jooksul investeerinud Euroopas teadus- ja arendustöösse üle 450 miljoni euro. Euroopas leiab tööd umbes 9000 inimest.
• Lisaks ulatuslikule tootmisvõrgule on Lillyl Euroopas kaks uurimiskeskust: Ühendkuningriigis ja Hispaanias.
• Lilly viib Euroopas läbi ligikaudu ühe kolmandiku oma kliinilistest uuringutest, mille maksumus ulatub üle 125 miljoni euro aastas.
• Lilly Euroopas asuvad tootmisüksused ekspordivad ravimeid teistesse maailma riikidesse - näiteks Hispaania tehas toodab ravimeid 120 riigile ja 92% Fegersheimi (Prantsusmaa) toodangust eksporditakse viiel kontinendil asuvasse 100 riiki.
• Lilly uurimiskeskuses Ühendkuningriigis, mis on ühtlasi neuroteaduste kvaliteedikeskus, on välja töötatud paljud Lilly innovaatilised ravimid. Keskuse 600 töötaja hulgas on esindatud üle 45 rahvuse ja keskus tegutseb enam kui 30 erinevas teadusvaldkonnas.
• Lilly toetab liikumist Innovatiivsete Ravimite Initsiatiiv, mis on suurim era ja avaliku sektori partnerlus biotehnoloogia teadus- ja arendustöö vallas. Lilly osaleb aktiivselt 19-s diabeedi-, neuroteaduste ja onkoloogia projektis investeerides neisse üle 20 miljoni euro aastas.