Teaduslik uurimistöö

on Lilly tegevuse nurgakivi

Lilly uurimislaboratooriumites (Lilly Research Laboratories (LRL)) avastatakse kõrgekvaliteedilisi ravimeid, mis aitavad inimestel elada kauem, tervemana ja õnnelikemana. Tegevus on kantud optimismist, meeskonnatöö vaimust, kvaliteetsest ja seadusi järgivast tööeetikast.
Lilly investeeringud teadus- ja arendustöösse on kõrgel tasemel püsinud pikki aastaid, mille tulemusel omab firma hetkel ravimitööstuse suurimat uute toodete portfelli, milles on enam kui 60 võimalikku uut ravimit.

“Uurimistöö on meie tegevuse süda ja ettevõtte hing"

on Eli Lilly, Lilly asutaja kolonel Eli Lilly lapselapse, poolt öeldud sõnad.

Uurimis- ja arenduskeskused asuvad kaheksas ja kliinilisi uuringuid viiakse läbi enam kui 55 riigis, kusjuures Lilly investeeringute osakaal uurimis- ja arendustöösse on üle tootmisharu keskmise – moodustades umbes 20%. Lilly keskmine aastane investeeringute maht on viimase kümne aasta jooksul kahekordistunud  ulatudes üle 450 miljoni euro.
Lilly toetab liikumist Innovatiivsete Ravimite Initsiatiiv (http://www.imi.europa.eu), mis on suurim era ja avaliku sektori partnerlus biotehnoloogia teadus- ja arendustöö vallas. Lilly osaleb aktiivselt 19-s diabeedi, neuroteaduste ja onkoloogia projektis investeerides valdkondadesse üle 20 miljoni euro aastas.