Vastutus

see ei ole lihtsalt sõna, see on meie põhiolemus

Lilly on tegutsenud peaaegu 140 aastat vastutustundliku ja heategevusele pühendunud ettevõttena.
Täna tähendab korporatiivne vastutus enamat kui lihtsalt heategevust. Lilly teadus- ja arendustegevus lähtub patsientide huvidest, teenib elanikkonna vajadusi ja püüab vähendada inimese ökoloogilist jalajälge.

Lilly töötab selle nimel, et ülemaailmselt oleks tagatud juurdepääs ravimitele. Lilly aitab abivajajaid, osaleb aktiivselt kohalikel tasanditel ja arendab välja strateegiad rahva tervise parandamiseks.

Lilly usub, et koostöö valitsusasutuste ja teiste huvirühmadega loob usalduse ja tugevdab suhteid patsientidega ning aitab kujundada ühiskonnas kehtivaid väärtusi. 

Vastutustundlik tegevus toob firmasse tööle põhimõttekindlaid, kirglikke ja loomingulisi töötajaid – inimesi, kes soovivad panustada Lilly missiooni parandamaks inimeste tervist globaalselt. 
Lilly programmidel on nii ülemaailmne haare kui kohalik mõju.